Hotline: 0984.843.683 Email: info@ttech.vn  Zalo: 0984.843.683

Thiết bị hãng ALIYIQI

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ace-cp23068, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm cao-thấp ACE ATH-1200BL, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET401Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET402Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET405Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET410Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET710Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET701Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET702Z, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm, độ rung ACE TET705Z, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET401Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET402Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET405Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET410Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET710Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET701Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET702Y, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp và áp suất khí thấp ACE TET705Y, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1003F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1005F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1008F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1010F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1015F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1020F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1025F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1030F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1050F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1080F, Buồng thử nhiệt độ cao ACE HTT1100F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-003F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-005F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-008F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-010F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-015F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-020F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-030F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-050F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-080F, Buồng thử nhiệt độ cao-thấp ACE ACE-100F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-100F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-80F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-050F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-030F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-020F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-015F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-10F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-008F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-005F, Buồng thử nhiệt độ & độ ẩm cao-thấp ACE HRT-003F, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ACE ATH-100, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ACE ATH-225, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ACE ATH-500, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ACE ATH-800, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm ACE ATH-1000, Buồng thử nhiệt để bàn ACE AMT30, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm không đổi ACE ACTH-100, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm không đổi ACE ACTH-225, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm không đổi ACE ACTH-500, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm không đổi ACE ACTH-800, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm không đổi ACE ACTH-1000, Buồng thử sốc nhiệt ACE ATS-500, Buồng thử sốc nhiệt ACE ATS-1000, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE701Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE702Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE703Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE705Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE708Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE710Q-5, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE701Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE702Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE703Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE705Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE708Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE710Q-10, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE701 Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE702 Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE703 Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE705 Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE708Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ACE7010Q-15, Buồng thử sốc nhiệt ACE ATS-162, Buồng thử sốc nhiệt ACE ATS-340, Buồng thử mưa ACE BR-500, Buồng thử mưa ACE BR-1200, Buồng thử độ già hóa Ozone ACE AOC-100, Buồng thử độ già hóa Ozone ACE AOC-250, Buồng thử độ già hóa Ozone ACE AOC-500, Buồng thử độ già hóa Ozone ACE AOC-010, Buồng thử độ bền thời tiết đèn Xenon ACE AXL-150, Buồng thử độ bền thời tiết đèn Xenon ACE AXL-500, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-150C, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-250C, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-500C, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-1000C, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-100IS, Tủ kiểm tra độ ổn định của dược phẩm ACE ACE-200IS, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-150B, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-250B, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-750B, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-010B, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-016B, Tủ thử ăn mòn, sương muối ACE AS-020B, Buồng thử cát bụi ACE ASD-500, Buồng thử cát bụi ACE ASD-800, Buồng thử cát bụi ACE ASD-1000, Buồng thử cát bụi ACE ASD-1500, Buồng thử cát, bụi ACE ASD-2000,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ae-mic-cp23069, Máy kiểm tra kết nối dây dẫn AE-MIC AE-HC100A, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-361A, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-363D, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-365E, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-369B, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-381A, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-323A, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-3122A, Máy kiểm tra tụ điện AE-MIC AE-3245A, Máy kiểm tra ESR/Z 100kHz AE-MIC AE-127B, Máy kiểm tra dòng rò AE-MIC AE-710D, Máy đo điện trở kỹ thuật số AE-MIC AE-1652E, Máy đo điện trở kỹ thuật số AE-MIC AE-162D, Máy đo điện trở kỹ thuật số AE-MIC AE-162E, Máy đo điện trở kỹ thuật số tốc độ cao AE-MIC AE-162L, Máy đo điện trở kỹ thuật số tốc độ cao AE-MIC AE-163D, Máy đo điện trở kỹ thuật số tốc độ cao AE-MIC AE-172E, Máy đo điện trở kỹ thuật số AE-MIC AE-173E, Máy đo điện trở AE-MIC AE-1644E, Máy kiểm tra điện trở nhiệt AE-MIC AE-1136D, Máy đo điện trở 1 chiều độ chính xác cao AE-MIC AE-1142B, Máy đo điện trở 1 chiều tốc độ cao AE-MIC AE-182L, Máy đo điện trở 1 chiều tốc độ cao AE-MIC AE-182A, Máy đo điện trở thấp AE-MIC AE-1152F 5A, Máy đo điện trở thấp AE-MIC AE-1152D, Máy đo điện trở thấp AE-MIC AE-1152E, Máy đo điện trở thấp AE-MIC AE-1155D, Máy đo điện trở thấp máy cắt AE-MIC AE-1154D, Máy đo điện trở thấp AE-MIC AE-1152F,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aliyiqi-cp23070, Đồng hồ đo lực ALIYIQI ALB-40, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-50, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-200, Đồng hồ đo lực ALIYIQI ALB-20, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-50, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-10, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-20, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-10, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-5, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-3, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-2, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-20, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-300, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-200, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-100, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy ALIYIQI AMF-30, Đồng hồ đo lực ALIYIQI ALB-100, Đồng hồ đo lực ALIYIQI ALB-10, Đồng hồ đo lực ALIYIQI ALB-4, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-500, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-300, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-200, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-100, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-50, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-30, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NLB-20, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-500, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-300, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-100, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-30, Đồng hồ đo lực ALIYIQI NK-20, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-5, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-3, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-2.5, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-2, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-1.5, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-1, Máy đo lực ALIYIQI AZZS-0.5, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-300, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-200, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-100, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-30, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-5, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-3, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-2, Máy đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI SF-500, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-500, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-3, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-5, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-10, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-20, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-30, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-50, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-100, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-200, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-300, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-2, Máy kiểm tra lực kéo ALIYIQI ADL-500, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-10K, Máy kiểm tra lực kéo ALIYIQI ADL-1000, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-20K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-30K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-50K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-100K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-200K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-500K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-300K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-1000K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-2000K, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-1000, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-3000, Đồng hồ đo lực kéo/đẩy điện tử ALIYIQI HF-5000, Kẹp ALIYIQI AJJ-012, Kẹp ALIYIQI AJJ-013, Kẹp ALIYIQI AJJ-014, Kẹp ALIYIQI AJJ-017, Kẹp ALIYIQI AJJ-018, Kẹp ALIYIQI AJJ-019, Thiết bị đo lực căng và nén thủy lực ALIYIQI ALR-5K, Thiết bị đo lực căng và nén thủy lực ALIYIQI ALR-5T, Thiết bị đo lực căng và nén thủy lực ALIYIQI ALR-10T, Thiết bị đo lực căng và nén thủy lực ALIYIQI ALR-20T, Thiết bị đo lực căng và nén thủy lực ALIYIQI ALR-50T, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-20, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-10, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-500, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-300, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-200, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-150, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-100, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-50, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-30, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-500P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-300P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-200P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-150P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-100P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-50P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-30P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-20P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-10P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-5000, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-3000, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-2000, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-1000, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-20, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-10, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-5, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-3, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-2, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-1, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-5000P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-3000P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-2000P, Máy kiểm tra lực kéo nén lò xo ALIYIQI ATH-1000P, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-200, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-100, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-50, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-20, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-10, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANSM-20, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANSM-10, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANSM-3, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANSM-1, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-5000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-3000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-2000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-1000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ANH-500A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-50, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-30, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-20, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-10, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-10, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-5, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-2, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-1, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-5000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-3000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-2000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-1000A, Máy kiểm tra độ bền xoắn lò xo ALIYIQI ADT-500A, Máy kiểm tra lò xo tự động ALIYIQI ATSM-500, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-1.5-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-1-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.5-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.3-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-5-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-3-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-500-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-300-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-150-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-100-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-50-2, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-30-2, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-3, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-2, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-1, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-20, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-10, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ATL-5, Thiết bị đo lực ALIYIQI DTF-25, Thiết bị đo lực ALIYIQI DTF-50, Thiết bị đo lực ALIYIQI DTF-75, Thiết bị đo lực ALIYIQI DTF-100, Thiết bị đo lực ALIYIQI DTF-250, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-200, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-500, Máy đo lực căng ALIYIQI HD1T, Máy đo lực căng ALIYIQI HD2T, Máy đo lực căng ALIYIQI HD5T, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-1000, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-2000, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-2500, Máy đo lực căng dây thang máy ALIYIQI DGZ-Y-3000, Máy đo lực căng dây thang máy ALIYIQI DGZ-Y-5000, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-5000, Thiết bị đo lực cầm tay ALIYIQI AZSH-10K, Máy đo lực căng ALIYIQI HD10T, Máy đo lực căng ALIYIQI HD20T, Máy đo lực căng ALIYIQI ASZ-50KN, Máy đo lực căng ALIYIQI ASZ-20KN, Máy đo lực căng ALIYIQI ASZ-100KN, Máy đo lực căng ALIYIQI ASZ-200, Máy đo lực căng ALIYIQI AZGH-C-5000, Máy đo lực căng ALIYIQI AZGH-B-5000, Máy đo lực căng ALIYIQI AZGH-A-5000, Máy đo lực căng ALIYIQI DGZ-5000, Máy đo lực căng ALIYIQI DGZ-3000, Máy đo lực căng ALIYIQI DGZ-1000, Máy đo lực căng ALIYIQI DGZ-500, Máy đo lực căng ALIYIQI DGZ-300, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-500, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-300, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-150, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-100, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-50, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-30, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-10, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATG-5, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-5, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-3, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-1.5, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-1, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.5, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.3, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.1, Thiết bị đo lực ALIYIQI ATN-0.05, Máy dò rò rỉ đường ống nước ALIYIQI AJL-2000, Máy dò rò rỉ đường ống nước ALIYIQI AJL-3000, Tô vít đặt lực ALIYIQI ZSQ-3, Tô vít đặt lực ALIYIQI ZSQ-6, Tô vít đặt lực ALIYIQI ZSQ-1.2, Tô vít đặt lực ALIYIQI ZSQ-0.6, Tô vít đặt lực ALIYIQI LTDK-3, Tô vít đặt lực ALIYIQI LTDK-1.5, Tô vít đặt lực ALIYIQI AYQ-6, Tô vít đặt lực ALIYIQI AYQ-0.6, Tô vít đặt lực ALIYIQI AQTH50, Tô vít đặt lực ALIYIQI AQTH26, Tô vít đặt lực ALIYIQI AQTH12, Tô vít đặt lực ALIYIQI AQTH6, Tô vít đặt lực ALIYIQI AYQ-1.2, Tô vít đặt lực ALIYIQI AYQ-3, Máy đo momen xoắn ALIYIQI AYQJ-20, Máy đo momen xoắn ALIYIQI AYQJ-10, Máy đo momen xoắn ALIYIQI AYQJ-5, Máy đo momen xoắn ALIYIQI AYQJ-2, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-200-1000N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-400-500N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEV-5000, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-400-1000N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-700-500N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-700-1000N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-1000, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEV-10000, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEV-20000, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEV-30000, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-10, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-5, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-3, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-2, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-200-500N, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-500, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-300, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-200, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-100, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-50, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-30, Máy kiểm tra lực kéo nén ALIYIQI AEL-A-20, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-3, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-5, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-1, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-20, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANC-200, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-2, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-10, Máy đo mô-men xoắn cầm tay ALIYIQI ANSJ-2200, Máy đo mô-men xoắn cầm tay ALIYIQI ANSJ-550, Máy đo mô-men xoắn cầm tay ALIYIQI ANSJ-220, Máy đo mô-men xoắn cầm tay ALIYIQI ANSJ-50, Máy đo mô-men xoắn cầm tay ALIYIQI ANSJ-5, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-5P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-3P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-2P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-1P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-20P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-10P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-500, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-300, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-50, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-100, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-200, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-500P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-300P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-50P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-100P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-200P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-5000, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-3000, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-2000, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-1000, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-5000P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-3000P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-2000P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-1000P, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-500A, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-20B, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-10B, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-5B, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-2B, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANL-1B, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-5000, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-3000, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-2000, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-1000, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-500, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-300, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-200, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-100, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-50, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-20, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-10, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-5, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-3, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-2, Thiết bị đo mô men xoắn ALIYIQI AGN-1, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANC-135, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI ANC-30, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AQBH-2, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AQBH-1, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AQBH-0.5, Thiết bị đo lực cho tô vít ALIYIQI AQJ-20, Thiết bị đo lực cho tô vít ALIYIQI AQJ-10, Thiết bị đo lực cho tô vít ALIYIQI AQJ-5, Thiết bị đo lực cho tô vít ALIYIQI AQJ-2, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANBH-100, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANBH-50, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M200, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M100, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M300, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M500, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANBH-200, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANBH-500, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M1000, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M2000, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-M3000, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-1000, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-2000, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-500, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-300, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-200, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-100, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-50, Máy hiệu chuẩn cờ lê lực ALIYIQI ANJ-30, Tô vít điện tử ALIYIQI ANS-R-2, Tô vít điện tử ALIYIQI ANS-R-8, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-12, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-9, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-1.2, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-3, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-6, Tô vít đo lực chỉ thị kim ALIYIQI ANQ-0.6, Tô vít điện tử ALIYIQI ANS-R-0.5, Tô vít điện tử ALIYIQI ANS-R-4, Tô vít đo lực ALIYIQI ANQH-2, Tô vít đo lực ALIYIQI ANQH-10, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ4-0340, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG6-500, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWM-60, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ3-0085, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ4-135, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWM-30, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWM-10, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWM-100, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ3-0060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ3-0135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ3-0030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ2-0030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ2-0010, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ4-0200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG3-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG4-340, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG4-200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ6-0500, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJ6-0850, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG6-850, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG4-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG3-030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG3-085, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG3-060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-010, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC2-340, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC2-200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC1-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC2-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC1-060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC1-030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWGC1-010, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE2-0010, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE2-0030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE3-0030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE3-0060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE3-0085, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE4-0135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE4-0200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE3-0135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE6-0850, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE6-0500, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWE4-0340, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-S-410R, Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-S-340R, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-030B, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-030A, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-010, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC2-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC2-200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC2-340, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-085, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWJC1-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC2-340, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC2-200, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC2-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC1-135, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC1-060, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC1-085, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC1-030, Cờ lê đo lực điện tử ALIYIQI AWEC1-010, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP1, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP20, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP10, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP5, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP3, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-WP2, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P1, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P20, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P10, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P5, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P3, Thiết bị đo lực xoắn nắp chai ALIYIQI ANL-P2, Máy đo lực xoắn nắp chai tự động ALIYIQI ANPM-2, Máy đo lực xoắn nắp chai tự động ALIYIQI ANPM-3, Máy đo lực xoắn nắp chai tự động ALIYIQI ANPM-5, Máy đo lực xoắn nắp chai tự động ALIYIQI ANPM-10, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-200k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-100k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-50k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-30k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-15k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-10k, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-5000, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-2000, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-1000, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-500, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-300, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-200, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-100, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-50, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-30, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-20, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-10, Máy đo mô men động, công suất, tốc độ động cơ ALIYIQI ADN-5,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683, Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác: